Gestalt terapie

Jak vnímám Gestalt terapii

Zde zanechám několik odkazů, které definují Gestalt terapii. nezdá se mi účelné je přepisovat.

https://www.gestalt-praha.cz/co-je-gestalt-terapie

https://gestaltstudia.cz/co-je-gestalt-terapie

https://gestalt-dialog.cz/gestalt-psychoterapie

Gestalt terapii vnímám jako psychoterapeutický směr, který se zabývá v principu „tady a teď“ uvědomováním si toho, co cítíme a jak to prožíváme tělesně. Jaký je kontext toho prožívání a cítění. V bezpečí terapeutického vztahu to můžeme pojmenovat, mluvit o tom, vidět i jiné souvislosti.

Tohle si také můžeme představit jako prostor nebo pole mezi klientem a terapeutem, které se v terapeutickém procesu vytváří a mění. Pocity a také tělesné prožitky v průběhu toho procesu jsou součástí terapie a přispívají k lepšímu uvědomování na tělesné i psychické úrovni.