Co nabízím

Individuální terapii

Terapie je určena pro ty, kteří necítí dobře ze všech možných důvodů. Možná to zní velmi obecně, ale zahrnuje to například stavy, kdy se cítíte:

 • sevření v úzkosti
 • dlouhodobě nebo akutně zatížení
 • zaseklí v tíživé situaci a nejde se pohnout
 • máte dlouhodobé obavy nebo strach
 • máte vztahové problémy
 • jste již dlouho nebo velmi silně smutní, depresivní
 • jste léčení pro depresi nebo úzkostnou poruchu, máte již nasazené léky a chtěli byste více
 • porozumět proč se tyto stavy opakují
 • máte chronický stres
 • máte nepříjemné, obtěžující, dlouhodobé nebo opakující se tělesné projevy, bolesti nebo
 • projevy některé nemoci
 • necítíte se dobře a nevíte proč

Psychosomatickou konzultaci

Konzultace je určena pro ty, kteří mají nepříjemné, obtěžující, dlouhodobé nebo opakující se tělesné projevy, bolesti nebo projevy některé nemoci a rádi by věděli víc. Příznak nemoci může být jeden nebo jich může být i více. Psychosomatická konzultace vede k uvědomění si nejen biologických, ale také psychologických a sociálních okolností onemocnění nebo tělesného příznaku, který se opakuje.

Psychosomatika je vícevrstevný přístup k nemoci. Ony ty psycho-sociální okolnosti jsou přítomné vždy, jen si je někdy neuvědomujeme. Psychosomatická konzultace není psychoterapie, ale stáva se, že se po konzultaci klient rozhodne v psychoterapii pokračovat. Tohle všechno probíráme při prvním setkání.

Koučink

Koučink je určen pro ty, kteří se chtějí posunout v jejich životních situacích, vidět více možností a využít některé NLP techniky.

Možná právě v tuhle chvíli nevíte, co vlastně potřebujete.
Na tom se můžeme domluvit v úvodní konzultaci.


Nabízím osobní setkání nebo on-line terapii. Jednoduše kliknete na link.